Chroniqueur
Historicus
Meester Smit uit de derde. Zijn spannende verhalen zijn er de oorzaak van dat geschiedenis al van jongs af mijn grote hobby is en historicus mijn beroep. Dat was lang voordat ik dit vak studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan Hull University in Groot-Britannië.

Geschiedenis en identiteit
In mijn historisch onderzoek richt ik mij op instelling of onderneming in hun sociale en maatschappelijke context. Mensen staan in die verhalen centraal. Identiteit is wat mensen beweegt. In mijn dissertatie over de weesinrichting Neerbosch komt dat duidelijk naar voren.

Cornelia van Lynden

Cornelia van Lynden was een meisje van adel dat op twintigjarige leeftijd overleed. Haar vader was miljonair. Met zijn erfenis werd een kinderziekenhuis voor tuberculose-patiëntjes gesticht dat is uitgegroeid tot een modern revalidatiecentrum. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Cornelia-stichting in Beetsterzwaag schreef ik een beknopte biografie van haar naamgeefster: baronesse Cornelia van Lynden (1860-1880).


Archiefonderzoek
Voor deze biografie reisde ik stad en land af om archieven te raadplegen. Zo bezocht ik het familiearchief van Cornelia's moeder in Arnhem, het archief van het Rijksmuseum in Haarlem, het Gemeentearchief van Den Haag en uiteraard het Tresoar, het archief in Leeuwarden.

Geschiedenis van Nijkerk

Hongertochten en het noodziekenhuis in Nijkerk tijdens het laatste oorlogjaar staan centraal in tien videointerviews met oude Nijkerkers over hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Ik maakte die samen met cameraman Hans vander Klok en in samenwerking met de stichting Oud Nijkerk. Ter voorbereiding deed ik uitgebreid onderzoek in boeken en archieven.

Personeelsblad View - 90 jaar DHV

In 2007 bestond advies- en ingenieursbureau DHV 90 jaar. Voor het jubileumnummer van het personeelsblad View, dook ik de archieven in.

Concept en onderzoek
Ik zette het concept van deze special op en deed het leeuwendeel van het onderzoek in de bedrijfsarchieven van DHV.