Eindredacteur
‘Every writer needs an editor’ - ook de meest ervaren schrijvers.

Veel mensen schrijven het liefst zelf. Behalve het coördineren van complete producties fungeer ik dan ook vaak als tekst- en taaladviseur. Ik voer vaak de eindredactie over artikelen of volledige bladen. En ja, dat kán betekenen dat een artikel volledig wordt omgegooid….

Ik verzorgde onder meer eindredactie voor: GMV, Transparant, Europees Platform voor Onderwijs, DHV, Telecommerce Magazine en RO Magazine.

DHV

Voor uitgever Reed Business was ik drie maanden interim-eindredacteur voor RO Magazine, tijdschrift voor professionele ro’ers. Het werk omvatte de volledige productie van het tijdschrift inclusief het redigeren van opinie-artikelen van ro-experts.

DHV

Zeven jaar lang verzorgde ik de eindredactie van het wetenschappelijke christelijke geschiedenisvakblad Transparant. Zie de website van de Vereniging voor Christen-Historici: www.christenhistorici.nl.

DHV

Voor DHV verzorgde ik onder meer de eindredactie van het personeelsblad AdReM

Ook redigeerde ik tal van artikelen van DHV-experts, over heel diverse onderwerpen: 'passief bouwen', industriële veiligheid, infra engineering, gebiedsontwikkeling, stedelijk waterbeheer....